Hoe werkt logopedie?
Wat moet ik doen?
Hoe gaat het nu verder?

Op deze pagina kom je te weten hoe ik als logopedist te werk ga.
Aanmelding

Op advies van de school, CLB, artsen, kennissen,… kan je telefonisch contact met me opnemen. Bij deze telefonische aanmelding wordt een moment afgesproken waarop het intakegesprek kan plaatsvinden.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag van het kind besproken. Zowel de ouders als het kind zijn hierbij aanwezig, om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen krijgen van de huidige situatie, de hulpvraag en de verwachtingen. Op basis van dit gesprekje wordt gezamenlijk bepaald of verder logopedisch onderzoek nodig is en of logopedische behandeling zinvol is.

U wordt ook op de hoogte gebracht van de praktische werking, de honoraria en de mogelijkheden tot terugbetaling. Ook zullen we een moment afspreken waarop de logopedie vanaf dan wekelijks kan doorgaan.

Testafname

De nodige testen worden afgenomen in de praktijk. De duur hiervan hangt af van de problematiek en het werktempo van het kind. Op basis van deze testresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de noden en de mogelijkheden van het kind.

Deze resultaten worden kort besproken met het kind en zijn/haar ouders. Indien uit de testresultaten blijkt dat logopedische behandeling aangewezen is, spreken we een moment af waarop de logopedie vanaf dan wekelijks kan doorgaan.

Behandeling

De logopedische behandeling kan doorgaan in de praktijk in Boxbergheide of in Termien, naargelang jullie voorkeur. In sommige gevallen kan de logopedie ook doorgaan op school. Ik hecht veel belang aan een nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Indien gewenst kan er steeds een overleg gepland worden.