Voor wie is logopedie?

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot alle functies van de mond. Met deze behandelingen krijg jij of je kind zorg, training en adviezen met als doel het herstellen en onderhouden van de communicatie in al haar facetten zoals stemgebruik, uitspraak, gehoor en taal. Daarbij kan ook aandacht zijn voor andere mondfuncties zoals slikken, drinken en eten.

Leerproblemen bij kinderen

Lezen

Spellen

Rekenen

Een taal- en/of spraakontwikkelingsprobleem bij kinderen

Kinderen met een taalstoornis spreken beduidend anders dan hun leeftijdsgenootjes. Deze kinderen kunnen verschillende kenmerken vertonen, zoals nog niet spreken, geen correcte zinnen formuleren, woorden verkeerd verbuigen, werkwoorden verkeerd vervoegen, ernstige woordvindingsproblemen ondervinden, beperkte woordenschat beheersen, communicatieproblemen hebben of hardnekkige fonologische uitspraakproblemen ervaren.

Dit kan zowel voorkomen bij eentalige als bij meertalige kinderen. Er is sprake van meertaligheid als het kind regelmatig en met gemak meerdere talen gebruikt in verschillende situaties. Wanneer iemand een vreemde taal leert binnen een leercontext spreken we niet van meertaligheid.

Articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen

Articulatiestoornissen worden onderverdeeld in twee categoriën:

  • Fonetische articulatiestoornissen: Eén of meerdere klanken worden niet correct uitgesproken. De motorische beweging wordt foutief uitgevoerd. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van interdentaliteit, waarbij de tong tijdens het spreken tussen de tanden komt.
  • Fonologische articulatiestoornissen: In dit geval kunnen de spraakklanken wel correct worden uitgesproken, maar ze worden binnen de taalcontext niet correct gebruikt. Zo kan de consonant /k/ bijvoorbeeld systematisch worden vervangen door de consonant /t/, hoewel de /k/ wel correct uitgesproken kan worden.

Er kan ook sprake zijn van een myofunctioneel probleem.

Myofunctionele problemen (problemen bij het slikproces) bij kinderen en volwassenen

Bij een articulatiestoornis kan ook sprake zijn van een myofunctioneel probleem. Hierbij wordt een correcte tongpositie aangeleerd in rust, bij het slikken en tijdens het spreken in het kader van een orthodontische behandeling.