Tarieven

Als logopediste ben ik geconventioneerd. Dat betekent dat ik de honoraria hanteer die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV werden vastgelegd. De hieronder beschreven tarieven worden in deze conventie vastgelegd. De tussenkomst van de mutualiteit is afhankelijk van de ernst van de stoornis, de duur en de plaats van de behandeling. Indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan, heeft men recht op terugbetaling vanuit het RIZIV. In vele andere gevallen heeft men recht op terugbetaling binnen de aanvullende verzekering. Deze terugbetalingstarieven worden door de mutualiteiten zelf bepaald. Voor meer informatie omtrent de aanvullende verzekering wendt u zich best tot uw mutualiteit.

Je bent gewoon verzekerd

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling 31,75 24,25 7,5
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 45,25 34,25 11
Individuele zitting van minimaal 30 minuten 22,50 (op school)

23,25 (buiten school)

16,50 (op school)

17,75 (buiten school)

6 (op school)

5,5 (buiten school)

Individuele zitting van minimaal 60 minuten 46,75 35,75 11

*Bilanzitting is het intakegesprek en de testafname. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Werkwijze’.

Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling 31,75 28,75 3
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 45,25 40,75 4,5
Individuele zitting van minimaal 30 minuten 22,50 (op school)

23,25 (buiten school)

20,50 (op school)

21,25 (buiten school)

2 (op school)

2 (buiten school)

Individuele zitting van minimaal 60 minuten 46,75 42,25 4,5

*Bilanzitting is het intakegesprek en de testafname. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Werkwijze’.