Logopedie
Inez Franssen

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot alle functies van de mond. Met deze behandelingen krijg jij of je kind zorg, training en adviezen met als doel het herstellen en onderhouden van de communicatie in al haar facetten zoals stemgebruik, uitspraak, gehoor en taal.
Over Inez Franssen

In 2014 behaalde ik mijn masterdiploma in de Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de universiteit te Leuven. Tijdens deze studies deed ik stage in het ziekenhuis te Genk, waarbij ik voornamelijk werkte met patiënten met een neurologische aandoening. Nadien deed ik stage in het buitengewoon lager onderwijs te Peer. Dit heeft mijn interesse gewekt, waardoor ik besloot om aansluitend een BanaBa-opleiding voor buitengewoon onderwijs te volgen aan de KH Leuven. Ik werkte tijdens deze stages met kinderen en jongeren met een mentale beperking en/of ASS. Ik ben onmiddellijk na mijn studies gestart in een groepspraktijk in Tongeren, waar ik werkte met kinderen met leerproblemen (lezen, spelling, rekenen), taalachterstand, articulatiestoornis en myofunctionele problemen.

Sinds februari 2016 werk ik als zelfstandige logopediste in Boxbergheide.
In september 2017 heb ik na de nodige verbouwingen mijn praktijk in Termien kunnen openen.

Op deze site vind je al informatie over mijn logopedische praktijk.
Neem gerust contact met me op indien jullie vragen hebben of meer informatie wensen.

Lezen

Bij een leesachterstand kan het enerzijds gaan om een tijdelijk leesprobleem en anderzijds om een leesstoornis, met name dyslexie.

Bij een leesprobleem wordt de achterstand door extra oefeningen en logopedische therapie geleidelijk aan weggewerkt.

Bij dyslexie is er sprake van een gebrekkige automatisatie, waardoor het lezen moeizaam blijft verlopen. In dit geval blijft er na 6 maanden intensieve therapie nog steeds sprake van een ernstige leesachterstand, die niet te verklaren is door andere zaken zoals anderstaligheid, een mindere begaafdheid, kwaliteit van het onderwijs,…

Rekenen

Bij een rekenprobleem kan het enerzijds gaan om een tijdelijke achterstand en anderzijds om een rekenstoornis, met name dyscalculie.

Bij een rekenprobleem wordt de achterstand door extra oefeningen en logopedische therapie geleidelijk aan weggewerkt.

Bij dyscalculie is er sprake van een gebrekkige automatisatie, waardoor het rekenen moeizaam blijft verlopen. In dit geval blijft er na 6 maanden intensieve therapie nog steeds sprake van een ernstige rekenachterstand, die niet te verklaren is door andere zaken zoals anderstaligheid, een mindere begaafdheid, kwaliteit van het onderwijs,…

Spelling

Bij een spellingprobleem kan het enerzijds gaan om een tijdelijke achterstand en anderzijds om een spellingstoornis, met name dysorthografie.

Bij een spellingprobleem wordt de achterstand door extra oefeningen en logopedische therapie geleidelijk aan weggewerkt.

Bij dysorthografie is er sprake van een gebrekkige automatisatie, waardoor het spellen moeizaam blijft verlopen. In dit geval blijft er na 6 maanden intensieve therapie nog steeds sprake van een ernstige spellingachterstand, die niet te verklaren is door andere zaken zoals anderstaligheid, een mindere begaafdheid, kwaliteit van het onderwijs,…

Taal

Kinderen met een taalstoornis spreken beduidend anders dan hun leeftijdsgenootjes. Deze kinderen kunnen verschillende kenmerken vertonen, zoals nog niet spreken, geen correcte zinnen formuleren, woorden verkeerd verbuigen, werkwoorden verkeerd vervoegen, ernstige woordvindingsproblemen ondervinden, beperkte woordenschat beheersen, communicatieproblemen hebben of hardnekkige fonologische uitspraakproblemen ervaren.

Dit kan zowel voorkomen bij eentalige als bij meertalige kinderen. Er is sprake van meertaligheid als het kind regelmatig en met gemak meerdere talen gebruikt in verschillende situaties. Wanneer iemand een vreemde taal leert binnen een leercontext spreken we niet van meertaligheid.

Contacteer mij via onderstaand formulier

Heeft u graag wat meer info of wilt u een afspraak maken?
Laat via onderstaand formulier uw naam en telefoonnummer achter en ik neem verder contact met u op.